Thông tin văn bản
Văn bản số 5549/VP-KGVX ngày 20/08/2021 sao gửi Nghị định sô 77/2021/NĐ-CPQuy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
Số ký hiệu: 5549/VP-KGVX Ngày ban hành: 20/08/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định sô 77/2021/NĐ-CPQuy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210825152305.zip