Thông tin văn bản
Quyết định số 41/2023/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024
Số ký hiệu: 41/2023/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/12/2023
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2023 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 41 qppl 2023_Signed.pdf