Thông tin văn bản
Văn bản số 4000/VP-VHXH ngày 08/07/2019 SGVB Dự thảo Thông tư quy định về quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật.
Số ký hiệu: 4000/VP-VHXH Ngày ban hành: 08/07/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: SGVB Dự thảo Thông tư quy định về quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4000VP-VHXH.rar