Thông tin văn bản
Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 08/07/2019 phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Vật tư và sinh phẩm xét nghiệm năm 2019” tại Trung tâm y tế huyện Bến Cầu.
Số ký hiệu: 1491/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Vật tư và sinh phẩm xét nghiệm năm 2019” tại Trung tâm y tế huyện Bến Cầu.
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 1491.qd.signed.pdf