Thông tin văn bản
Văn bản số 3270/VP-VHXH ngày 13/05/2020 sao gửi quyết định số 628/QĐ-TTg
Số ký hiệu: 3270/VP-VHXH Ngày ban hành: 13/05/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi quyết định số 628/QĐ-TTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200520082422.zip