Thông tin văn bản
Văn bản số 161/VP-KTTC ngày 08/01/2018

(CKS) Về việc :sao gửi Nghị định 149/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế NKUD ĐB thực hiện Hiệp định TMTD Việt Nam-Hàn Quốc 2018-2022

Số ký hiệu: 161/VP-KTTC Ngày ban hành: 08/01/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

(CKS) Về việc :sao gửi Nghị định 149/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế NKUD ĐB thực hiện Hiệp định TMTD Việt Nam-Hàn Quốc 2018-2022

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 161VPKTTC2018.rar