Thông tin văn bản
Văn bản số 2502/UBND-NC ngày 12/10/2018 Thông báo triển khai xây dựng Quốc Mốc giới - (tỉnh trưởng tỉnh Tboung Khmum)
Số ký hiệu: 2502/UBND-NC Ngày ban hành: 12/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Thông báo triển khai xây dựng Quốc Mốc giới - (tỉnh trưởng tỉnh Tboung Khmum)
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2502.ub.PDF