Thông tin văn bản
Văn bản số 2479/UBND-KTN  ngày 10/10/2018 nghiêm cấm khai thác thủy sản tại khu vực thả cá giống
Số ký hiệu: 2479/UBND-KTN  Ngày ban hành: 10/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: nghiêm cấm khai thác thủy sản tại khu vực thả cá giống
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2479.ub.PDF