Thông tin văn bản
Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 18/09/2020 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Phần mềm Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 36/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/09/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Phần mềm Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 09 năm 2020 Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 36 qppl.signed.pdf