Thông tin văn bản
Văn bản số 2175/UBND-KGVX ngày 07/09/2018 tiếp tục thực hiện công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019
Số ký hiệu: 2175/UBND-KGVX Ngày ban hành: 07/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: tiếp tục thực hiện công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2175.pdf