Thông tin văn bản
Kế hoạch số 615/KH-UBND ngày 06/03/2024 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2022 đến năm 2025, năm 2024
Số ký hiệu: 615/KH-UBND Ngày ban hành: 06/03/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2022 đến năm 2025, năm 2024
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 615 ub 2024_Signed.pdf