Thông tin văn bản
Văn bản số 803/VP-KT ngày 25/01/2024 Sao gửi Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 16/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số ký hiệu: 803/VP-KT Ngày ban hành: 25/01/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 16/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240130094017.zip