Thông tin văn bản
Văn bản số 9169/VP-TKTH ngày 10/12/2020 Sao gửi văn bản (Quyết định số 1750/QĐ-TCTK)
Số ký hiệu: 9169/VP-TKTH Ngày ban hành: 10/12/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (Quyết định số 1750/QĐ-TCTK)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201214092002.zip