Thông tin văn bản
Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/06/2013

Chỉ thị số 05/CT-UBND Về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị

Số ký hiệu: 05/CT-UBND Ngày ban hành: 06/06/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu:

Chỉ thị số 05/CT-UBND Về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 07 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 05CTUBND2013.doc