Thông tin văn bản
Công văn số 2044/UBND-TTHCC ngày 18/09/2019 Về việc cung cấp danh sách các cá nhân, tổ chức được chọn thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 2044/UBND-TTHCC Ngày ban hành: 18/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Về việc cung cấp danh sách các cá nhân, tổ chức được chọn thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2044.ub.signed.pdf