Thông tin văn bản
Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 25/04/2022 Ban hành Định mức kỹ thuật sử dụng trong các chương trình, dự án Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 13/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 25/04/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Định mức kỹ thuật sử dụng trong các chương trình, dự án Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2022 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 13 qppl (2).signed.pdf