Thông tin văn bản
Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 17/06/2019 khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 - chiến sĩ thi đua cơ sở
Số ký hiệu: 1288/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 - chiến sĩ thi đua cơ sở
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 1288.qd.signed.pdf