Thông tin văn bản
Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 30/01/2020 BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2019
Số ký hiệu: 24/BC-UBND Ngày ban hành: 30/01/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 24.bc.signed.pdf