Thông tin văn bản
Văn bản số 7385/VP-NCPC ngày 22/11/2019 sao gửi Nghị đinh số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
Số ký hiệu: 7385/VP-NCPC Ngày ban hành: 22/11/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị đinh số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20191126093159.zip