Thông tin văn bản
Văn bản số 7329/VP-VHXH ngày 05/10/2020 Sao gửi văn bản: Quyết định 1486/QĐ-TTg về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam
Số ký hiệu: 7329/VP-VHXH Ngày ban hành: 05/10/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản: Quyết định 1486/QĐ-TTg về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201012083802.zip