Thông tin văn bản
Văn bản số 2419/VP-KT ngày 20/04/2021 Sao gửi Báo cáo của Ban chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản
Số ký hiệu: 2419/VP-KT Ngày ban hành: 20/04/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Báo cáo của Ban chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210426083721.zip