Thông tin văn bản
Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng hưởng chế độ mai táng phí
Số ký hiệu: 127/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/01/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng hưởng chế độ mai táng phí
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 127.qd.signed.pdf