Thông tin văn bản
Báo cáo số 108/BC-UBND ngày 01/04/2019 Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở 2013
Số ký hiệu: 108/BC-UBND Ngày ban hành: 01/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở 2013
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 108.bc.PDF