Thông tin văn bản
Văn bản số 363/VP-KTN ngày 18/01/2018

Về việc :CKS Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ.

Số ký hiệu: 363/VP-KTN Ngày ban hành: 18/01/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :CKS Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 363VPKTN2018.rar