Thông tin văn bản
Văn bản số 7376/VP-KGVX ngày 03/10/2022 Sao gửi Thông tư số 02/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng
Số ký hiệu: 7376/VP-KGVX Ngày ban hành: 03/10/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 02/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221004143540.zip