Thông tin văn bản
Văn bản số 7476/VP-KT ngày 21/08/2023 Sao gửi Thông tư số 22/2023/TT-BGTVT
Số ký hiệu: 7476/VP-KT Ngày ban hành: 21/08/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 22/2023/TT-BGTVT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230823145542.zip