Thông tin văn bản
Văn bản số 4507/VP-NC ngày 09/07/2021 Sao gửi Quyết định số 1089/QĐ-BTP ngày 01/7/2021 của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu: 4507/VP-NC Ngày ban hành: 09/07/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 1089/QĐ-BTP ngày 01/7/2021 của Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210727091523.zip