Thông tin văn bản
Báo cáo số 34/BC-UBND ngày 04/02/2020 Báo cáo đánh giá tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp DNNVV theo Luật Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh năm 2019
Số ký hiệu: 34/BC-UBND Ngày ban hành: 04/02/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo đánh giá tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp DNNVV theo Luật Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 34.bc.signed.pdf