Thông tin văn bản
Văn bản số 4118/VP-KTTC ngày 13/06/2020 sao gửi Công văn số 4454/VPCP-NN ngày 04/6/2020 của Văn phòng Chính phủ
Số ký hiệu: 4118/VP-KTTC Ngày ban hành: 13/06/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Công văn số 4454/VPCP-NN ngày 04/6/2020 của Văn phòng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200617075746.zip