Thông tin văn bản
Văn bản số 7429/VP-KGVX ngày 03/10/2022 sao gửi Quyết định số 2823/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non.
Số ký hiệu: 7429/VP-KGVX Ngày ban hành: 03/10/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 2823/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221007154514.zip