Thông tin văn bản
Công văn số 1629/UBND-VHXH ngày 31/07/2019 Tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng cuối năm 2019
Số ký hiệu: 1629/UBND-VHXH Ngày ban hành: 31/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng cuối năm 2019
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1629.ub.signed.pdf