Thông tin văn bản
Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/01/2021 Triển khai Chỉ thị số 05/CT -TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19
Số ký hiệu: 08/CT-UBND Ngày ban hành: 29/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu: Triển khai Chỉ thị số 05/CT -TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 08 ct.signed.pdf