Thông tin văn bản
Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 03/10/2014

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án ""Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các Thư viện, Bảo tàng, Nhà Văn hóa, Câu lạc bộ"" giai đoạn 2014-2015, định hướng đến năm 2020

Số ký hiệu: 2212/QĐ-UBND Ngày ban hành: 03/10/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án ""Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các Thư viện, Bảo tàng, Nhà Văn hóa, Câu lạc bộ"" giai đoạn 2014-2015, định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2014 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 2212QDUBND2014.doc