Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1006/KH-UBND ngày 17/05/2019 Thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em năm 2019
Số ký hiệu: 1006/KH-UBND Ngày ban hành: 17/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em năm 2019
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1006.ub.PDF