Thông tin văn bản
Văn bản số 6170/VP-KTTC ngày 25/12/2017

(CKS)Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 13506/VPCP - ĐMDN ngày 20/12/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Số ký hiệu: 6170/VP-KTTC Ngày ban hành: 25/12/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

(CKS)Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 13506/VPCP - ĐMDN ngày 20/12/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6170VPKTTC2017.rar