Thông tin văn bản
Văn bản số 9782/VP-VHXH ngày 30/12/2020 Sao gửi Thông tư của Bộ Công Thương (48,49,50/2020/TT-BCT)
Số ký hiệu: 9782/VP-VHXH Ngày ban hành: 30/12/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư của Bộ Công Thương (48,49,50/2020/TT-BCT)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210108141211.zip