Thông tin văn bản
Văn bản số 7585/VP-TH ngày 06/11/2021 sao gửi Kế hoạch số 235/KH-UBKHCNMT15 ngày 29/10/2021 của Ủy ban KH, CN&MT.
Số ký hiệu: 7585/VP-TH Ngày ban hành: 06/11/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Kế hoạch số 235/KH-UBKHCNMT15 ngày 29/10/2021 của Ủy ban KH, CN&MT.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211112154402.zip