Thông tin văn bản
Kế hoạch số 972/KH-UBND ngày 14/05/2019 Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2019
Số ký hiệu: 972/KH-UBND Ngày ban hành: 14/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2019
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 972.ub.PDF