Thông tin văn bản
Văn bản số 4367/VP-KGVX ngày 14/08/2018 Sao gửi Quyết định số 935/QĐ-LĐTBXH
Số ký hiệu: 4367/VP-KGVX Ngày ban hành: 14/08/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 935/QĐ-LĐTBXH
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4367.rar