Thông tin văn bản
Văn bản số 699/VP-KGVX ngày 01/02/2023 Sao gửi Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ quy định về hoạt động khoa học và Công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.
Số ký hiệu: 699/VP-KGVX Ngày ban hành: 01/02/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ quy định về hoạt động khoa học và Công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230203082032.zip