Thông tin văn bản
Công văn số 3076/VP-NCPC ngày 29/05/2019 sao gửi Nghị đinh số 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ
Số ký hiệu: 3076/VP-NCPC Ngày ban hành: 29/05/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: sao gửi Nghị đinh số 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3076VP-NCPC.rar