Thông tin văn bản
Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010

Ban hành Bảng xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 61/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/12/2010
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Bảng xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 19 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD61_2010_UBNDT.rar