Thông tin văn bản
Văn bản số 4998/VP-NC ngày 13/09/2018 Về việc :(CKS) Sao gửi Quyết định số 2321/QĐ-BCĐ về kế hoạch tổ chức đại hội công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất
Số ký hiệu: 4998/VP-NC Ngày ban hành: 13/09/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc :(CKS) Sao gửi Quyết định số 2321/QĐ-BCĐ về kế hoạch tổ chức đại hội công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4998.rar