Thông tin văn bản
Công văn số 1080/UBND-KTTC ngày 30/05/2019 Đấu giá quyền sử dụng 10.000 m2 đất thực hiện dự án Siêu thị tại thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 1080/UBND-KTTC Ngày ban hành: 30/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Đấu giá quyền sử dụng 10.000 m2 đất thực hiện dự án Siêu thị tại thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1080.ub.PDF