Thông tin văn bản
Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 30/10/2020 Chỉ thị về việc phát động Phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu: 11/CT-UBND Ngày ban hành: 30/10/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu: Chỉ thị về việc phát động Phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 11 CT.signed.pdf