Thông tin văn bản
Văn bản số 5385/VP-KGVX ngày 03/10/2018 sao gửi Quyết định về việc phê duyệt Danh sách thành viên ủy ban quốc gia về CPĐT và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Chủ tịch UB và Quyết định Bộ trưởng Bộ GDĐT làm thành viên Uỷ ban quốc gia về chính phủ điện tử
Số ký hiệu: 5385/VP-KGVX Ngày ban hành: 03/10/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định về việc phê duyệt Danh sách thành viên ủy ban quốc gia về CPĐT và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Chủ tịch UB và Quyết định Bộ trưởng Bộ GDĐT làm thành viên Uỷ ban quốc gia về chính phủ điện tử
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5385.rar