Thông tin văn bản
Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 17/07/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 10 Điều 1 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND, ngày 17/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 35/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/07/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 10 Điều 1 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND, ngày 17/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: 352012QDUBND.doc