Thông tin văn bản
Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 Nghị quyết về Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh
Số ký hiệu: 20/2021/NQ-HĐND Ngày ban hành: 09/12/2021
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết về Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2021 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 20-2021-NQ-HDND DAU TU CHO VAY QDTPT.PDF