Thông tin văn bản
Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 21/05/2014

Về cấp, bổ sung vốn Điều lệ Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh.

Số ký hiệu: 13/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/05/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về cấp, bổ sung vốn Điều lệ Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2014 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 132014QDUBND2014.doc