Thông tin văn bản
Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 09/03/2016

Ban hành tiêu chuẩn công nhận danh ""Ấp văn hóa"",  "" Khu phố văn hóa"" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 05/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/03/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành tiêu chuẩn công nhận danh ""Ấp văn hóa"",  "" Khu phố văn hóa"" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2016 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 052016QDUBND2016.docx